Tuesday, 28 May 2013

拨款没用完 / Development Fund Not Fully Utilized // Tabung Pembangunan Tidak Digunakan Sepenuhnya


Kenyataan yang dibuat oleh Pengarah Unit Negeri Sabah Perancang Ekonomi (EPU), Datuk Ismail Abdullah, menyangkal "tuduhan" yang dibuat oleh DAP Adun Luyang Hiew King Cheu yang RM10.9 bilion daripada dana pembangunan persekutuan yang diluluskan untuk Sabah di bawah Malaysia Ke-9 Plan (2006-2010) telah tidak dibelanjakan benar-benar tidak masuk akal yang datangnya dari seorang yang bertanggungjawab terhadap keadaan unit perancangan ekonomi.

Ismail sepatutnya menyemak dan mengesahkan maklumat dan fakta-fakta beliau dengan teliti secara mendalam dengan semua jabatan berkenaan sebelum membuat kenyataan di dalam media massa. Perbuatan beliau kelihatan tidak profesional dan memalukan kerana membuat kenyataan tanpa adanya fakta-fakta dan angka yang boleh mengukuh kenyataan beliau.


The statement made by the Director of the Sabah State Economic Planning Unit (EPU), Datuk Ismail Abdullah, refuting “allegations” made by DAP Luyang assemblyman Hiew King Cheu that RM10.9 billion of the federal development funds approved for Sabah under the 9th Malaysia Plan (2006-2010) was not spent is absolutely ridiculous from a person who is in-charge of the state economy planning unit.

Ismail should have checked and verify his information and facts thoroughly internally and with all other associate departments before committing his statement to the mass media. It looked very unprofessional and shameful for him to make statements in the absences of established facts and figures.


沙巴州经济策划单位(EPU)拿督易士迈阿都拉发表言论驳斥路阳州议员邱庆洲的“指控”有关第九大马计划中的拨款马币一百亿九千万给沙巴发展计划(2006-2010年)没有全部被使用是毫无根据的。 公众人士说,身为沙州经济策划单位的负责人,他的言论绝对是有不公。

易士迈应该进行彻底核对,以及与其他部门了解实况才发言,看起来很不专业和不理智。此外他有必要检查国会的开会资料,因为这些资料和数字并不是无中生有,而是在第12届国会开会时,由首相以书面回答的一道国会议员所提呈的问题(问题由黎巴兰国会议员所提呈)

看起来沙州经济策划单位并没把工作做好,试图欺骗沙巴人民有关该些计划的进展,但实际上却没有真实的实施。 由于该单位的懒散,导致沙巴今天在发展方面落后于西马20年。 沙州经济策划单位仍然要“蒙蔽”沙巴人的眼睛,还要驳斥反对党为沙巴人民的权益作出真实的报道。

沙州经济策划单位没有充分使用第九大马计划(2006-2010年)所分配到的拨款,就必须要负起责任,而不是一味推搪。 沙巴人必须警惕有关第十大马计划(20122015) 马币两百零三亿的拨款已进入了中期阶段。 因此当局必须要确保该拨款能够完全被使用和实施。 这也应该包括第九计划中所未用完的拨款。 如果有了计划,但政府却无法坚定的去实施,就等于说了也是白说。因为“有计划却没实现,就根本如没有计划”! 此外第十大马计划中获得的拨款是否将会面对如第九大马计划中同样的情况,不能完全使用以造福人民而被推延入第十一大马计划呢? 沙巴人都想知道国阵政府会不会旧调重弹。

如果易士迈不希望看到沙巴人面对经济不景,他必须要脚踏实地,正式展开工作。实际上有许多政府部门都很懒散和无效率,这要看各部门的负责人是否有尽责,否则他们将会面对人民的指责。 最好的例子就是沙巴土地测量局,那里还有许多过期的土地测量图册和无法发出的地契。人民希望反对党州议员在州议会上提出有关政府的不当,所以易士迈是时候要认真工作!

政府有必要确保大马计划工程有积极的执行,而反对党的工作就是监督工程的进展有顺利的在进行。 邱氏说,我们不玩‘责备游戏’, 我们是由人民选出来的,要为人民工作以让人民获得益处。国阵政府持有权力去使用拨款,而人民要他们为民谋福利。 沙州经济策划单位现在既然敢公开承认说他们没有充分使用完联邦给与的拨款,这根本是自打嘴巴! 实际上如果拨款不足,他们应该要求更多以便达到有效的发展。 这无疑是严重的犯错和无能。 如果他们是公司里的经理,早已被老板解雇。

邱氏说,他是在上届的国会中知悉首相作出有关该拨款详情的书面回答。 过后也已在报章上引述有关数字和资料。 这不是一项“诬赖”,如果有错误的话,那么首相,部长和他的官员必须向人民解释清楚。 邱氏建议易士迈必须去证实确认,以及他有需要向人民道歉。此外,新任实邦加国会议员朱玛曾在报章上说,亚庇市长拿督阿比丁还未用完马币四百万至五百万的联邦拨款于实邦加地区。


Tabung Pembangunan Tidak Digunakan Sepenuhnya


Kenyataan yang dibuat oleh Pengarah Unit Negeri Sabah Perancang Ekonomi (EPU), Datuk Ismail Abdullah, menyangkal "tuduhan" yang dibuat oleh DAP Adun Luyang Hiew King Cheu yang RM10.9 bilion daripada dana pembangunan persekutuan yang diluluskan untuk Sabah di bawah Malaysia Ke-9 Plan (2006-2010) telah tidak dibelanjakan benar-benar tidak masuk akal yang datangnya dari seorang yang bertanggungjawab terhadap keadaan unit perancangan ekonomi.

Ismail sepatutnya menyemak dan mengesahkan maklumat dan fakta-fakta beliau dengan teliti secara mendalam dengan semua jabatan berkenaan sebelum membuat kenyataan di dalam media massa. Perbuatan beliau kelihatan tidak profesional dan memalukan kerana membuat kenyataan tanpa adanya fakta-fakta dan angka yang boleh mengukuh kenyataan beliau.

Ismail juga perlu menyemak dengan Parlimen kerana maklumat dan angka itu tidak dipetik dari langit tetapi semuanya adalah jawapan dari
PM di Sidang Parlimen ke-12 oleh Perdana Menteri pada soalan yang dibangkitkan oleh MP Libaran.

Ia benar-benar kelihatan seperti EPU dibawah Ismail sedang dibuai tidur dalam tugasannya dan telah menipu rakyat Sabah mengenai projek-projek yang telah dirancang untuk Sabah. Ini adalah kerana orang-orang seperti Ismail dan mereka yang dalam EPU adalah tidak peka bahawa Sabah kini dua puluh tahun di belakang Semenanjung Malaysia dari segi pembangunan. Unit perancangan masih berkeras untuk mengaburi rakyat Sabah dengan menyangkal kenyataan sebenar yang dibuat oleh pihak pembangkang untuk kepentingan rakyat dan untuk kemajuan dan pembangunan di Sabah.

Bermula daripada Pengarah EPU Ismail bahawa mereka tidak menggunakan sepenuhnya peruntukan di bawah Rancangan Malaysia Ke-9 (2006-2010), jadi siapa yang harus bertanggungjawab? Sabah perlu prihatin dan bersedia memastikan bahawa peruntukan sebanyak RM20.3 billion yang diperuntukkan untuk Rancangan Malaysia ke-10 bermula dari tahun 2012 kepada tahun 2015 dan sekarang kini dalam jangka pertengahan, mesti benar-benar digunakan dan dilaksanakan termasuk tunggakan yang sepatutnya telah diperuntukkan di masa lampau dalam rancangan sebelum ini.Adalah sia-sia untuk mempunyai rancangan yang kerajaan tidak tegas dalam melaksanakannya, dan ia adalah benar bahawa "pelan tanpa pelaksanaan adalah sama seperti tiada pelan untuk dilaksanakan"! Tambahan pula, adakah pelan Rancangan Malaysia Ke-10 akan mengalami nasib yang sama di mana wang yang diperuntukkan tidak digunakan sepenuhnya untuk benar-benar memberi manfaat kepada rakyat, tetapi dibawa ke hadapan dalam Pelan Rancangan ke-11? Rakyat sekarang dalam situasi tunggu dan lihat.

Ismail sepatutnya mula memerah otak dan turun padang dalam memastikan semuanya berjalan dengan baik jika beliau tidak mahu melihat Sabah menghadapi ekonomi yang meleset dan dalam keadaan tidak tentu. Salah satu contoh yang sangat baik adalah kelalaian dan ketidak tulusan di Jabatan Tanah Sabah dan Jabatan Ukur dimana ‘Pelan Survey Title’ tidak dikemaskini selepas bertahun-tahun lamanya. Senarai kelalaian jabatan-jabatan kerajaan adalah sangat panjang dan jika ketua jabatan yang bertanggungjawab tidak prihatin akan tugasan di jabatan mereka terpaksalah mereka berdepan dengan orangramai dan memberi jawapan yang boleh diterima-pakai. Rakyat mahu wakil rakyat yang dipilih terutama dari pihak pembangkang mengemukakan bagi pihak mereka soalan-soalan yang kerap dalam Dewan Undangan Negeri terhadap ‘salahlaku’ kerajaan supaya mereka iaitu pihak kerajaan lebih prihatin akan permasalahan rakyat di negeri Sabah.

Kerajaan perlu memastikan bahawa projek-projek yang dirancang dengan betul "dilaksanakan dan dijalankan" dan tugas pembangkang adalah untuk "menyemak dan memastikan" bahawa pembangunan negeri Sabah berjalan dengan lancar dan semua pelan pembangunan di laksanakan secara tulus. Kita tidak mahu berada dalam situasi untuk ‘menyalahkan seseorang’, tetapi kita dipilih oleh rakyat untuk bekerja bagi rakyat dan memastikan bahawa semua kepentingan rakyat "juga dilindungi dan dijaga". Kerajaan BN berkuasa untuk mengguna dana yang diperuntukkan untuk rakyat, dan rakyat mahu mereka membuat sesuatu dengan peruntukan bagi kesejahteraan rakyat dan keselesaan mereka dengan sewajarnya. Mereka tidak boleh dengan sewenang-wenangnya mengakui peruntukan tersebut tidak dapat digunakan demi kebaikan rakyat dan mereka sepatutnya meminta lebih banyak peruntukan jika tidak mencukupi. Perkara seperti ini adalah amat serious dan boleh disabitkan dengan ‘salahlaku’ dan ketidakcekapan. Jika mereka menjawat jawatan seperti pengurus sudah tentu mereka telah lama dipecat.

Hiew berkata beliau telah melakukan kerja-kerja beliau di Parlimen, dan fakta-fakta dan angka-angka yang digunakan oleh beliau adalah telah dipetik dalam kenyataan akhbar adalah berdasarkan kepada jawapan bertulis daripada Menteri dan PM semasa sesi Parlimen. Ia bukanlah satu "tuduhan" tetapi jika ia salah maka Perdana Menteri atau Menteri-menteri dan pegawai-pegawainya perlu menjelaskan kepada rakyat. Beliau menasihatkan Ismail untuk menyemak dan mengesahkan atau dia harus meminta maaf kepada rakyat. Selain itu, Ahli Parlimen Sepanggar, Jumaat Idris juga mendakwa bahawa Mayor Datuk Bandar masih perlu menggunakan peruntukan antara RM4juta hingga RM5 juta dana persekutuan di kawasan Sepanggar ini.


Hiew King Cheu
ADUN N16 Luyang


Development Fund Not Fully Utilized

The statement made by the Director of the Sabah State Economic Planning Unit (EPU), Datuk Ismail Abdullah, refuting “allegations” made by DAP Luyang assemblyman Hiew King Cheu that RM10.9 billion of the federal development funds approved for Sabah under the 9th Malaysia Plan (2006-2010) was not spent is absolutely ridiculous from a person who is in-charge of the state economy planning unit.

Ismail should have checked and verify his information and facts thoroughly internally and with all other associate departments before committing his statement to the mass media. It looked very unprofessional and shameful for him to make statements in the absences of established facts and figures.

Ismail should also check with the Parliament because the information and figures were not plucked from the sky but these were from the Parliament reply in the 12th Parliament sitting by the Prime Minister.

It really looks like the EPU is sleeping on the job and has cheated the people of Sabah on the projects which had been planned for Sabah. It is because of people like Ismail and slackness in the unit that Sabah is now twenty years behind West Malaysia in terms of development. The planning unit still insists on putting “cotton wool” in the eyes of the Sabahans by refuting true statements made by the opposition in the interests of the people and for the progress and development in Sabah.

As from the Director of EPU Ismail that they had not made full use of the allocations under the 9th Malaysia Plan (2006-2010), so who should be held responsible? Sabahan must be very vigilant in order to ensure that RM20.3 billion allocated for the 10th Malaysia Plans, 2011 to 2015 and now in its mid term, must be completely utilized and implemented including the arrears that were supposed to have been allocated in the pasts Malaysia Plans. It is useless to have plans that the government is not firm on implementing, and it is true that “plans without implementations are as good as no plan at all”! Furthermore, will the 10th Malaysia Plan face the same situation where the money allocated couldn’t be completely utilized to benefit the people, but to be push forward into the 11th Plan? The people are watching and waiting.

Ismail must start cracking and get to work (turun padang), if he doesn’t want the Sabahan to face serious economy set back and further jeopardy. A very good example of slackness in the government departments is the Sabah Land and Survey Department where the Title Survey Plans were unable to be updated after so many years. The list of government slackness is very long, unless the department heads buck up or else they will face the music from the people. The people want the opposition assemblymen to raise more questions in the state assembly on the misdoing of the government, so “pull up your sleeves and buck up”!

The government must ensure that projects planned are properly “executed and implemented”, and the job of the opposition is to “check and ensure” that Sabah is progressing well and to be developed as plan. We are not in the “blame game”, but we are elected by the people to work for the people and to ensure that all the interests of the people are “well protected and safe guarded”. The BN government holds the power to spend the allocated funds for the people, and the people want them to get things done accordingly. How dare they openly admit that they couldn’t spend all the funds that were allocated from the Federal fund to do good for the people? By right they should have ask for more if they were not given enough. This is definitely a serious wrong doing and a count of incompetence. If they were some company managers, they could have been sacked long time ago.

Hiew said he had done his work in the last Parliament, and the facts and figures he had quoted in his press statements were based on the written reply from the PM during the last Parliament session. It is not an “allegation” but if it is wrong then the Prime Minister or his Ministers and officers will have to explain to the people. He advised Ismail to check and confirm, or he should apologize to the people. Besides, the new Sepaggar MP Jumat Idris had claimed that the KK City Mayor Datuk Abidin still have to utilize RM4 to 5 millions federal fund in the Sepanggar area.

Hiew King Cheu
N16 ADUN Luyang